مطالب سایت

درباره خانه کاج

خانه تاریخی کاج در سال 1389 خریداری و مرمت و احیای آن تا اردیبهشت ماه 94 ادامه داشت. آجرچینی های حیاط، مقرنس کاری ها و گچ بری، آینه کاری و نقاشی های بنا، نشانی از هنر و معماری دوران قاجار در کاشان است.

اهمیت دیگر این خانه به قرارگیری آن در بافت تاریخی کاشان و در نزدیکی خانه های تاریحی است. این خانه یکی از خانه های قاجاری کاشان است که با معماری گودال - باغچه طراحی و ساخته شده است. از مزیت های معماری گودال - باغچه می توان به دسترسی به آب قنات، عایق حرارت و رطوبت بودن و مقاومت بیشتر در برابر زلزله اشاره کرد. خانه کاج در هشتم دی ماه 1390 به شماره 30622 به ثبت ملی رسید.